ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ52415PDF1)ಸೀತವ್ವ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರ 2)ಯಂಕವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3)ಶ್ಯಾವಕ್ಕ ಯಮನಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರ 4)ಶಾಂತಾ ಬಸವರಾಜ ಅಂಬಿಗೇರ 5)ಪರಶುರಾಮ 6)ಶಿವಪ್ಪ 7)ಯಲ್ಲಪ್ಪ 8)ಮುತ್ತು ತಂ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರವಾರಸಾ