ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ52415PDFಸತ್ಯಪ್ಪ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು2562,5632736023/04/2012