ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ92415PDFಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಮಠಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು9408B,C,D8640010/12/2012