ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56192718PDF1)ವೀರಣ್ಣ 2)ಗುರುಬಸಪ್ಪ 3)ಶರಣಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೊರಬದ 4)ಜಯಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಅಂಬಿಸಂಗೆವಾರಸಾ10244 18/01/2016