ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56202718PDFಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಚನಬಸಯ್ಯ ಸಿಂದಗಿಮಠಬಾಡಿಗೆದಾರ3461/13933026/05/2000