ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56362718PDF(ವೀರಪ್ಪ ಮ. ಗದ್ದನಕೇರಿ) ಪವನಕುಮಾರ ತಂ. ಬಿಷ್ಟಪ್ಪ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಉರ್ಫ ಗದ್ದನಕೇರಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10217ಅ/1-93933001/10/2002