ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56382718PDFಮಹಾಂತೇಶ ತಂ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಬಾಗಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10223ಜಿ3933028/05/2001