ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56522718PDF(ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಬಾಬಾಸಾಬ ಶೇಖ) ಹುಸೇನಬಿ ಗಂ. ಬಾಬುಸಾಬ ಶೇಖಮುಖ್ಯಸ್ಥ10221ಅ/1ಅ3933028/10/2002