ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56582415PDFಭರಮಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬುಡ್ಡರ ಉರ್ಫ ಮೇದಾರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10216ಬಿ/412420021/10/2016