ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56642718PDFರಂಗುವಾಯಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ 3)ಆನಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ 4)ಪುಷ್ಪಾಬಾಯಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಹೊಸೂರು 5)ಉಷಾಬಾಯಿ ದೃವರಾಜ ಮಿರ್ಜಿ 1)ಉಷಾ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ 2)ಸಂತೋಷ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ 3)ಮಂಜುಳಾ ವಿಠ್ಠಲ ಬಬಲಾದಿವಾರಸಾ10221ಅ/1ಅ 11/08/2016