ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ5824120PDFಶಿವಯೋಗಿ ಪಡದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 2) ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮಾ ರೇಣುಕಾ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3) ಸರೋಜಾ ಗಂ. ರೇಣುಕಾ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4) ಪುಷ್ಪಾ ಕೊಂ. ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಗದಗಿಮಠ 5) ಲತಾ ಕೊಂ. ನಿಜಗುಣದೇವ ಗದಗಿಮಠ 6) ರೂಪಾ ಕೊಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಸಂಗೂರಮುಖ್ಯಸ್ಥ71817106031/05/2005