ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56922718PDFಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಮಠಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು9408ಅ/212420010/12/2012