ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56962718PDFವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ನಾಯಕಮುಖ್ಯಸ್ಥ10217ಎ ಪೈಕಿ3933023/09/2009