ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561002718PDFಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬೆಳವಲದ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ10194ಅ/33933001/10/2002