ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561082718PDFಶಾಂತವ್ವ ಪರಶುರಾಮ ಪಲ್ಲೇದಮುಖ್ಯಸ್ಥ10192ಅ/ಎನ್‌/13933030/06/2001