ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌511812PDFಶ್ರೀ ವೇಮನ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟಗೇರಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  12787626/12/2001