ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌671812PDFಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  12787610/11/2001