ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌751812PDFಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಂದೂರಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  13200008/06/2001