ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌821812PDFಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಮ. ಯರಗಲ್‌ಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  12787629/10/2001