ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌831812PDFಶ್ರೀ ಸವಿತಾ ಕೊಂ.ಗುರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  13200029/10/2001