ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌971812PDFಕೃಷ್ಣಾ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗೊಟಗುಣಕಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  13200007/10/2001