ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌59129PDFಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪ ದಾದ್ಮಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6393816/10/2001