ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌60129PDFಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೆಂಚರೆಡ್ಡಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6600023/08/2001