ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌80129PDFಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಕರಣಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6600008/04/2001