ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌81129PDFಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6600020/10/2001