ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌84129PDFಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮಾನಕೋಜಿ ರಾಜಪೂರಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6600010/12/2001