ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌95129PDFಭೀಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಳಾವತಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6600024/07/2001