ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌177129PDF1. ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿ. ಬಿದರಕುಂದಿ2. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶದಿ. ಬಿದರಕುಂದಿಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6393808/06/2003