ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1996PDFದಿಲೀಪ ರಾಮರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ82701744221/08/2008