ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ4296PDFರಾಜಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊಡ್ಡಮನಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9419ಎ/11744221/08/2008