ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
532788PDFನಜೀರಅಹ್ಮದ ಮಹಮ್ಮದಸಾಬ ಗೋವೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363228/01/1900