ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌3279PDFಚೇರಮನ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ ಘಾಟಿಗೆ ಪಾಟೀಲ ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕೋಲ್ಹಾಪೂರ (ಬ್ಯ್ರಾಂಚ್‌ ಬಾಗಲಕೋಟ)ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ101212155422/01/2008