ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌5279PDFಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಾರ್ಕೋಡವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ913112155428/02/2008