ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌21279PDFಸುರೇಶ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಹುಲ್ಯಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9355/1+312155421/08/2008