ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌38279PDFಡಾ.ಶೇಖರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾನೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9544/ಬಿ/212155423/10/2008