ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ16156PDFಪುರುಷೋತ್ತಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಾಲಪಾಣಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8603486629/01/2008