ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ50156PDFಶ್ರೀಶೈಲ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8273/ಬಿ3486613/02/2008