ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ76  PDFಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟರಾವ ಜ್ಯೋಶಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9419/13486616/08/2008