ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌16927PDFಡಾ.ಸರಸ್ವತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10192/9/112155421/08/2008