ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ3396PDFಮುರಳೀಧರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಪೇಟಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ2212/21744221/08/2008