ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌8  PDFಗಿರೀಶ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಭಟ್‌ ಉಡುಪಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9300ಎ12155415/12/2008