ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌30279PDFಮಾರುತಿ ಉರ್ಫ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮುನಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ5180ಎ12155403/03/2010