ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ52  PDFಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8273ಎ/2, 231/ಎ/234866