ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ78  PDFಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ. ತಪಶೆಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9419ಎ/234866