ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53244.53CORNERಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್‌. ಸಜ್ಜನಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 7628830/03/2009