ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53484.53CORNERಗಿರೀಶ್‌ ವಿಠ್ಠಲ ಗೌಳಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5463705/12/2009