ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ1174.56CORNERರಾಘವೇಂದ್ರ ರಂಗನಾಥ ಬೋನಗೇರಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 15538823/04/2009