ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ140156CORNERಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಶಿವಪ್ಪ ಯಡಹಳ್ಳಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 53531623/05/2009