ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ141156CORNERರಾಜೇಂದ್ರ ಎಮ್‌.ಸೋಮಾಣಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 56962908/05/2009