ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531214.53CORNERಕಳಕಪ್ಪ ವೀರನಗೌಡ ಗೌಡರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5812405/05/2009