ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ1251218CORNERಶ್ರೀ ವಿನಯಕುಮಾರ ಶಂಕರ ರಾಯ್ಕರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 84165702/03/2009